Europees Referentiekader Talen

Europees Referentiekader Talen (ERK)

FransPlus hanteert de niveaus van het Europees ReferentieKader Talen (ERK-niveaus). Uitgangspunt bij het bepalen van een niveau is wat men kan in de betreffende taal. Aan het genoemde niveau wordt het hele cursusjaar gewerkt, zodat je kunt aannemen dat je aan het einde van het cursusjaar (vaak pas aan het einde van het tweede cursusjaar) het genoemde niveau hebt bereikt. Het is handig om te weten op welk ERK-niveau je functioneert, als je elders (zelfs in het buitenland) een vervolgcursus gaat doen. Binnen het ERK zijn er zes taalcompetentieniveaus, van beginner tot “near-native” (bijna-moedertaalniveau).

Niveau

Onderverdeeld in:

A. Basisgebruiker A1 Basisniveau
A2 Overlevingsniveau
B. Onafhankelijke gebruiker B1 Drempelniveau
B2 Echte talige zelfstandigheid
C. Vaardige gebruiker C1 Uitgebreide talige zelfstandigheid
C2 Zeer uitgebreide talige zelfstandigheid

Meer weten

Aanvullende informatie is te vinden op de speciale internetsite over het Europees Referentiekader. Op die site is het mogelijk een test te doen om je niveau te bepalen.  Als je een cursus bij FransPlus wilt gaat volgen, kun je beter een instaptoets bij ons aanvragen. Dit geeft ons meer informatie over je beheersing van het Frans, zodat we je goed kunnen adviseren.